کارخانه بسته‌بندی خرما و خشکبار شماره 2 تبریز

کارخانه بسته‌بندی خرما و خشکبار شماره 2 تبریز