گرده بینه

به تنه درختان که گرد است گردبینه میگویند از گردبینه برای تیر ساختمانی و ستون استفاده می‌شود. هم اکنون گردبینه کاج از روسیه وارد ایران می شود.از گردبینه برای ساخت روکش هم می‌توان استفاده کرد. روش گرفتن روکش از گرد بینه از طریق روش های لوله بری (peeler) و تراشه‌بری (Slicer) است.

انواع گرده بینه:

گرده بينه شكافته: چوب حاصله از گرده بينه های شكافته شده

كنده چوب: چوب كنده و ريشه‌های درخت

بينه: قطعات بريده شده از تنه بوسيله برش‌های طولی

گرده بينه: قسمت‌های جدا شده از تنه در برش‌های عرضی (با مقطع دايره مانند)

گرده بينه های تجارتی: محصولات چوبی كه در پردازش صنعتی بطور مستقيم مورد استفاده قرار می‌گيرد

گرده بينه بلند: قسمتي از تنه كه دارای قابليت تقسيم به چند گرده بينه اندازه مساوی برای مصرف خاص می‌باشد

بلند گرده بينه مركب: بينه بلندی كه قابليت تقسيم به بينه‌هایی با اندازه‌های مختلف برای مصارف متفاوت صنعتی را دارا می‌باشد

شرکت تجاری بازرگانی تاج گستر کیان آمادگی خود را جهت واردات این محصول بر اساس سلیقه و نیاز مشتریان ارجمند خود اعلام می‌کند.

حداقل متراژ قابل سفارش 400 متر