سردخانه و کارخانه بسته‌بندی بندرعباس

کارخانه بسته بندی و سرخانه 1000 تنی خرمای بندرعباس شرکت تاج گستر کیان که قابل افزایش تا ظرفیت 5000 تن می‌باشد.

این مجموعه با دارا بودن 6500 متر زمین و سالن بسته بندی یکی از مجهزترین بخش‌های شرکت تاج گستر کیان در زمینه تولید و انبار خرما می‌باشد.

نوع دستگاه: کپرسور آمونیاکی

میزان پیشرفت ساخت کارخانه

سالن سردخانه 35%
کارخانه سورتینگ 40%
کارخانه بسته‌بندی 65%