محصولات صادراتی ما

چای سیاه شمال ایران

چای

برگه خشک شده سیب

سیب

خرما کلوته (کلیته)

خرما
اگر توانایی صادرات و بازاریابی محصولات خود در کشورهای مختلف را ندارید برای صادرات محصولات خود با ما در تماس باشید