کارخانه بسته‌بندی خرما و خشکبار شماره 1 تبریز

کارخانه بسته‌بندی خرما و خشکبار شماره 1 تبریز