کلیته

  1. خانه
  2. برگه‌ها

خرما کلوته (کلیته)

خرما کلیته یا خرما کلوته به عنوان یکی از متداول ترین و مرسوم ترین خرماهای ایران می باشد که در کشورهای همسایه خلیج فارس و البته در بسیاری از کشورهای…