عدس

عدس

عدس

عدس در ۳ نوع درشت، متوسط و ریز کشت می‌شود که نوع درشت آن پر طرفدارتر است. عدس درشت خود دارای گرید‌های متفاوتی است که گرید ۱ دارای بالاترین کیفیت…