جو دامی

جو دامی

محصول جو به عنوان متداول‌ترین غله پس از گندم به خصوص در مناطق معتدل و سردسیر محسوب می‌شود که حداقل پروتئین استاندارد آن می‌بایست درحدود 12-10 درصد و فیبر آن…