چوب راش

  1. خانه
  2. صفحات

چوب راش

چوب راش اصطلاح و نامی است که در ایران برای نامیدن چوب‌هایی بکار می‌رود که در زبان انگلیسی beech نامیده می‌شود، این چوب از درختی تهیه می شود که در…
فهرست