زردآلو

  1. خانه
  2. صفحات

برگه خشک شده زردآلو

این میوه‌ نخست در کشور چین کشت شد و سپس از طریق تجارت بین‌الملل به سرتاسر جهان گسترش پیدا کرد. در قرن هجدهم، آمریکایی‌ها متوجه شدند، این میوه‌ در خاک…
فهرست